Kurdisk – ikke bare ett språk

Jeg heter Sofia Blomkvist og har jobbet hos Semantix i noen år, først og fremst med telefontolking. Jeg formidler altså tolker daglig via telefon til hele Sverige og deler av Norge. Jeg og medarbeiderne mine formidler opp til 10 000 oppdrag i uken på alle mulige språk, og vi må ofte svare på spørsmål om nettopp språk. Ett av disse tenkte jeg at jeg skulle fortelle litt mer om nå – kurdisk.

Publisert 16.02.2015

Kurdistans historie

Kurdistan er et fjellområde i grenselandet mellom nasjonalstatene Tyrkia, Irak, Iran og mindre deler av Syria og Armenia. I dette området utgjør kurderne den største folkegruppen – omtrent i underkant av 35 millioner mennesker. Kurderne er i dag den største etniske gruppen i verden som ikke har sin egen stat.

Historisk sett har denne delen av verden inngått i mange riker, blant annet det osmanske, men kurderne har aldri etablert noen egen kurdisk stat i moderne tid. Kurderne som folk er fremdeles splittet.

Språklig

I Kurdistan snakkes mange dialekter. De varierer fra region til region, men også fra folkegruppe til folkegruppe. Sørkurdisk (sorani) og nordkurdisk (kurmanji) er de største, men dialektene badinani, zaza, gorani og feyli forekommer også. Sør- og nordkurdisk er de dialektene som vi hos Semantix oftest har etterspørsel etter tolker i. Det kan også være interessant å vite at kurderne er etnisk og språklig beslektet med perserne i Iran og pashtunerne i Afghanistan. Dette er kanskje en av årsakene til at mange av de persiske tolkene her hos Semantix også tolker til sørkurdisk …

Hvis vi ser på de autoriserte tolkene som står oppført hos Kammarkollegiet for de to ulike språkene, kan vi raskt konstatere at etterspørselen i Sverige stort sett ser ut til å bekrefte vår egen oppfatning – sørkurdisk er den vanligste varianten. I Sverige finnes det henholdsvis 36 sørkurdiske og 4 nordkurdiske tolker med en eller annen form for autorisasjon. Av disse samarbeider et overveiende flertall med oss.

Verd å vite

Hvis du skulle få lyst til å skrive kurdisk, kan det være greit å vite at sørkurdisk (sorani) vanligvis skrives med et litt tilpasset arabisk alfabet, men nå for tiden også iblant med latinske bokstaver. Nordkurdisk (kurmanji) skrives med latinsk alfabet og i visse tilfeller med kyrillisk alfabet.

Avslutningsvis

Jeg håper jeg med dette har vært med på å klargjøre en del spørsmål som kan oppstå hvis du skal bestille en kurdisk tolk, eller hvis du bare er nysgjerrig!  :)

Siste blogginnlegg