Kunsten å finne profesjonelle, kvalifiserte og konkurransedyktige leverandører – om rekruttering av frilansoversettere

Kunsten å finne profesjonelle, kvalifiserte og konkurransedyktige leverandører – om rekruttering av frilansoversettere

Den viktigste arbeidsoppgaven for oss som jobber som leverandøransvarlige hos Semantix, er å sørge for at alle prosjektlederne våre har tilgang til oversettere med riktig profil og riktig pris til aktuelle prosjekter. Siden vi håndterer mer enn 45 000 oppdrag per år, i nesten 700 ulike språkkombinasjoner, samarbeider vi med et stort antall oversettere. Noen får oppdrag fra oss daglig, mens andre kanskje bare hører fra oss noen få ganger i året. Det kommer ofte an på hvilken språkkombinasjon og hvilke fagområder de tilbyr, og hvor ofte disse etterspørres.

Publisert 28.07.2015

En ekte vinn-vinn-situasjon

Vi vil gjerne ha et vinn-vinn-samarbeid med oversetterne våre. De som har ettertraktet kompetanse og tilbyr konkurransedyktige priser, vil vi ofte kunne tilby store volumer og fleksible arbeidsmåter. Oversetterne våre skal føle at samarbeidet gir dem noe, og at de ikke bare er et navn i en database.

Sertifisert rekrutteringsprosess

Nå og da har vi behov for å rekruttere flere oversettere, for eksempel når vi får inn en ny kunde med store volumer og nye fagområder, når vi vinner en anbudskonkurranse eller når en eksisterende kunde bestemmer seg for å utvide samarbeidet eller har et ekstra stort oppdrag. Siden vi jobber i tråd med ISO 9001:2008, har vi fastsatte rutiner og prosesser for hvordan vi gjennomfører en rekruttering.

De ulike trinnene i rekrutteringen

Behovsanalyse og søking

Det første vi gjør når vi får et rekrutteringsoppdrag, er å kjøre en behovsanalyse for å vurdere om vi skal gå videre med en rekruttering eller ikke. Deretter søker vi blant alle oversetterne som har meldt sin interesse ved å registrere seg på nettstedet vårt. Finner vi ingen med riktig profil der, utvider vi søket til blant annet Statsautoriserte translatørers forening og tilsvarende organisasjoner i andre land, ProZ, TranslatorsCafé.com og andre oversetterportaler. For visse minoritetsspråk kan det kreves rene detektivarbeidet for å finne oversetterne vi trenger, og da må vi ofte henvende oss til ulike organisasjoner og nettverk i de aktuelle landene.

Oppfyller oversetteren kravene våre?

Når vi har funnet interessante kandidater, undersøker vi om de oppfyller basiskravene våre og de spesifikke kravene vi har ved akkurat denne rekrutteringen. Dersom en søknad inneholder en velformulert og velstrukturert CV, kan vi raskt danne oss et bilde av kvalifikasjonene til søkerne og plukke ut dem vi ønsker å gå videre med.

På tide å ta personlig kontakt

Når vi har funnet flere passende kandidater, tar vi kontakt med dem for å danne oss et bilde av personen bak søknaden, diskutere priser og andre forutsetninger for samarbeidet og innhente utfyllende informasjon som vi trenger (kontaktinformasjon til referansepersoner, informasjon om oversatte volumer osv.).

Prøveoversettelse og evaluering

Når vi har vært i kontakt med referansepersoner og blitt enige om priser og andre forutsetninger for samarbeidet, gjør oversetteren en prøveoversettelse. Prøveoversettelsen blir deretter vurdert, og det blir fylt ut en evalueringsprotokoll. Deretter gir vi oversetteren tilbakemelding på om hun eller han er godkjent eller ikke.

Avtale og introduksjon

Til slutt signeres en samarbeidsavtale og en taushetserklæring, og vi informerer vår nye partner om Semantix' rutiner og arbeidsmåter. Vi informerer også prosjektlederne våre  om den nye rekrutteringen, og etter en tid følger vi opp for å sikre at oversetteren har fått en god start hos oss og har kommet i gang med oversettingsoppdrag.

Er du oversetter og interessert i å jobbe for oss? Her kan du fylle ut en interessemelding. Semantix engasjerer først og fremst fagoversettere på frilansbasis.

Interessemelding

Siste blogginnlegg