Hvorfor språkkunnskaper spiller en rolle

Hvorfor språkkunnskaper spiller en rolle

Verden blir mindre og større

Verden har blitt både mindre og større i løpet av de siste tiårene, og utviklingen fortsetter. Vi er tilkoblet større deler av døgnet og gjør det meste både lokalt og globalt, og selvfølgelig gjelder det i aller høyeste grad også for yrkeslivet vårt. Det er mer påtakelig for visse yrkeskategorier enn for andre.

Publisert 23.03.2015

Er du jurist, advokat eller økonom, har yrkessfæren din blitt påvirket på mange måter. Norge er i dag EØS-medlem, vi handler med nye og flere markeder, norske og utenlandske bedrifter har et større geografisk nærvær og så videre. Penger, avtaler, arbeidskraft og den politikken som styrer disse, krysser landegrenser uavbrutt. Avtaler skal opprettes og tvister mellom parter fra ulike land skal løses.

Språk er viktigere enn noensinne

I dag spiller språkkunnskaper i aller høyeste grad en viktig rolle. Språk er ikke alltid avgjørende, men i mange tilfeller er det en stor fordel, og jeg kan love at det aldri er en ulempe. I sin nye bok Oberoende är stark understreker for eksempel P-G Gyllenhammar hvor viktig det er å beherske engelsk. Han peker på at det er en viktig lederegenskap, og at faren ved ikke å kunne uttrykke seg nøyaktig som man vil, er at nyansene forsvinner.

På mange områder er det i dag mulig å hevde at nest etter sitt eget morsmål, er engelsk ett av de nyttigste språkene. Det fungerer nemlig ofte som et lingua franca. Vil du holde deg oppdatert på hva som skjer i verden, få overblikk, gjøre en vurdering eller utveksle erfaringer og ideer med kolleger, trenger du ofte engelsk.

Kommer du i kontakt med internasjonale forespørsler eller kunder i yrket ditt, er du nødt til å kunne møte dem på et felles språk – og ofte er det dermed engelsk som gjelder. Men skal du forhandle eller håndtere viktig og avgjørende informasjon på andre måter, anbefaler jeg at du i tillegg får hjelp av en profesjonell tolk. Det gjør ikke bare diskusjonene enklere, det sikrer også informasjonen for alle involverte parter. Sørger du for at du er komfortabel med og kan mestre de språksituasjonene du selv velger å håndtere, og samtidig benytter deg av hjelp fra en forretningstolk når det trengs, kan du være sikker på at du har opptrådt profesjonelt.

Språkkunnskaper for deg og arbeidsgiveren

Å satse på språkkunnskaper generelt og på språkterminologi for spesialområder spesielt er alltid en god investering, ikke bare for den enkelte, men også for arbeidsgiveren. Hvis vi prater varemerke, forsterkes det på alle nivåer. Språkkunnskaper forbedrer mulighetene til å møtes på riktig måte. Det styrker kontakter, forenkler informasjonsinnhenting og gjør det ikke minst enklere å utføre jobben på en profesjonell måte av den enkle grunn at du behersker ytterligere et verktøy.

Siste blogginnlegg