Hvorfor oversette?

Hvorfor oversette?

Det har flere ganger blitt bevist at flerspråklighet er en viktig faktor for å sikre seg økonomisk konkurransekraft. Med flerspråklighet menes ikke først og fremst at du gjør tekster tilgjengelig på ditt lokale språk pluss engelsk, men også på den tiltenkte leserens morsmål.

Visste du at vi som forbrukere blir 25 prosent mer tilbøyelige til å kjøpe hvis vi leser et budskap på vårt eget morsmål?

Publisert 15.06.2015

Det er dessuten enklere å ta til seg informasjon hvis den er skrevet på leserens eget morsmål. Da reduseres risikoen for at leseren tolker budskapet på en annen måte enn det du som avsender hadde tenkt deg, eller at leseren misforstår budskapet eller til og med velger ikke å lese budskapet, fordi det presenteres på et fremmed språk.(1)

Språkfeil gir dårligere tillit

Det er selvfølgelig ikke nok å oversette teksten til riktig språk. Selv om det kan føles avskrekkende med tekst på et fremmed språk, kan det være like forstyrrende hvis en oversettelse inneholder grammatiske feil, merkelige ordvalg eller feil formuleringer. Visste du at tiltroen til en bedrift eller myndighet kan reduseres med hele 34 prosent hvis språket som brukes, inneholder feil(2)? Derfor er det ikke noen særlig god idé å stole på maskinoversetting. Teksten vil inneholde grammatiske feil, og i tillegg risikerer du at budskapet blir helt forvrengt. Da vil fort leseren fokusere mer på språkfeilene enn på innholdet.Kilder:

(1) Localization matters, USA. Donald A. DePalma, Nicole Kustnovitz, Benjamin B. Sargent og Nataly Kelly.

(2) Maskineriet strjkar. Minskar förtroendet för en text innehållande stavfel av typen maskineriet strejkar? Persson, Catrin, Stockholms Universitet 200

En god oversettelse vises ikke

En oversetter vil gjøre jobben sin så usynlig som mulig. Målet er at leserne ikke skal tenke på at de leser en oversettelse. En god oversettelse er altså en oversettelse som du ikke legger merke til. Språket flyter godt, ordvalget utmerker seg ikke og terminologien er riktig for emnet. Iblant er oversetteren nødt til å oversette så ordrett og nær originalteksten som mulig (for eksempel ved oversetting av håndbøker og tekniske beskrivelser), mens iblant handler oversettingsarbeidet om å tilpasse teksten til den nye leseren og den sammenhengen som teksten vil bli presentert i (for eksempel ved oversetting av reklametekst eller artikler). Uansett hva som er formålet med din tekst, kan vi nesten garantere at den vinner på å bli oversatt.

Innlegget er basert på e-boken vår Håndbok i kjøp av oversettingstjenester. Har du egne tips du kan dele? Skriv dem i kommentarfeltet.

Bestill oversetting

Siste blogginnlegg