Hva trenger oversettingsbyrået å vite?

Hva trenger oversettingsbyrået å vite?

Når du sender en tekst til oversetting, trenger oversettingsbyrået informasjon fra deg som kunde. Jo mer bakgrunnsinformasjon du kan gi, desto bedre vil oversettelsen bli.

Det finnes nemlig ikke bare én måte å oversette en bestemt tekst på, snarere tvert imot. Antallet mulige oversettelser er nærmest uendelig.

Teksten påvirkes av ordvalg, stil, tone, behov, perspektiv … Det lønner seg altså for deg som kunde å være forberedt på dette.

Publisert 24.08.2015

De vanligste spørsmålene vi stiller

        

 • Hva er formålet med teksten? (Selge, berolige, informere …)
 • Hvem skal lese teksten? (Voksne, barn, politi, leger, ansatte, kunder …)
 • Hvor skal teksten leses? (I kollektivtrafikken, på et intranett …)
 • Hvordan skal teksten presenteres? (På en plakat, på en hjemmeside, i forbindelse
  med en TV- reklame …)
 • Hva skal leserne gjøre, vite eller føle når de har lest teksten?
 • Er det noe som ikke skal oversettes, for eksempel produktnavn eller bransjebegrep?
 • Finnes det referansemateriale, for eksempel om bedriften, produktene eller fagområdet?
 • Finnes det terminologilister eller kanskje en stilveiledning?
 • Finnes det originalfiler? Hvis du for eksempel utstyrer oversettingsbyrået med en originalfil i stedet for en PDF-fil, vil du spare både tid og penger. En slik originalfil krever nemlig mye mindre bearbeiding.

 

Hvis du kan gi oversettingsbyrået informasjonen over, har de mulighet til å gi deg et realistisk tilbud. Hvis du sammenligner tilbud fra ulike bedrifter, må du finne ut nøyaktig hva som inngår i de ulike tilbudene. Det kan bli store prisforskjeller til slutt!

Når du sender teksten til oversetting, må du si ifra hvis den ikke er en endelig versjon. Det krever ekstra arbeid fra oversetteren hvis oversettelsen må justeres i henhold til en oppdatert original, og det kan gjøre arbeidet unødvendig dyrt for din del. Gi også beskjed om når teksten må være ferdig – og ikke minst, hva "ferdig" betyr for deg. Skal teksten gå i trykken samme dag, eller legger du inn tid til å lese gjennom og komme med eventuelle tilbakemeldinger?

All bakgrunnsinformasjon som du inkluderer i forespørselen, er verdifull for oversettingsarbeidet. 

Last ned praktisk håndbok
MY

Kategorier

Siste blogginnlegg