Hva betyr internasjonalisering?

Innenfor språktjenester bruker vi ofte begrepene lokalisering, globalisering og internasjonalisering. Vi begynner med å beskrive internasjonalisering, som er et samlebegrep som brukes innenfor en mengde områder, og som kan ha mange ulike betydninger, avhengig av sammenhengen.

Publisert 23.04.2015

Definisjon

Kort sagt pleier vi å beskrive internasjonalisering som de forberedelsene som gjør det mulig å tilpasse et produkt for ulike markeder ved å gi produktene og prosessene de forutsetningene som trengs for det spesifikke markedet.

I18N

I språkbransjen kalles internasjonalisering iblant også I18N (av det engelske "internationalisation" – "I" og "N" med 18 bokstaver mellom). På engelsk brukes noen ganger termen "world-readiness".

Eksempel på internasjonalisering

Det vi gjør ved internasjonalisering, er å forberede et materiale på alle nødvendige måter for å gjøre det mulig å oversette og tilpasse produktene for alle de spesifikke lokale markedene og målgruppene som er identifisert.

Her er noen konkrete eksempler på internasjonalisering:

  • Sørg for at programvare kan kommunisere med operativsystemer på ulike språk og håndtere ulike tegnsett og skriftretninger.
  • Ordne det slik at det er mulig å stille inn lokale dato- og ukeformater, valutaer, tidsvisning og sorteringsrekkefølge i programvare.
  • Kontroller at layout, farger og valg av illustrasjoner er universelt gangbare og ikke krever lokalisering.
  • Gjør det mulig å håndtere ulike tegnsett og språk.

Selv om internasjonalisering kanskje er vanligere når det er snakk om programvare, er dette fremdeles relevante problemstillinger så snart et produkt eller en tekst blir produsert for mer enn ett marked.

Videre lesning

Vær på utkikk etter fremtidige innlegg om lokalisering og globalisering.

Er du usikker på hvordan du kommer i gang? Semantix har lang erfaring med tilpasning for internasjonale markeder – vi hjelper deg gjerne med å finne ut hva du må gjøre.

Synnöve MT.

Kategorier

Siste blogginnlegg