Hold deg ung med språk!

Det forskes mye på språk, hvordan vi anskaffer oss språkkunnskaper og hvordan språk påvirker hjernen vår. I dag finnes det forskningsresultater fra både amerikanske og skandinaviske studier som peker mot at vi lærer oss vårt første språk allerede i mors mage, og at spedbarn kjenner igjen det de har hørt i løpet av graviditetens siste 10 uker.

Publisert 22.06.2015

Flerspråklighet kan utsette demens med flere år

Det har vært forsket mye på to- og flerspråklighet og hvordan det ikke bare påvirker språkinnlæringen, men også påvirker hjernen vår på lang sikt. Funnene viser at den hjernetrimmen som to- eller flerspråklighet innebærer, saktner aldringsprosessen i hjernen og faktisk forsinker demens og tilstander som Alzheimers sykdom. Forskningsresultatene tyder på en forsinkelse på så mye som opptil fem år.

Ekstra tyngde har den studien som forskere ved Edinburgh University i Skottland og Nizam’s Institute of Medical Sciences i Hyderabad i India har gjennomført sammen. I denne studien har man nemlig også sammenlignet resultatene fra tospråklige personer som er lese- og skrivekyndige, med resultatene fra tospråklige som er analfabeter. Man har også sammenlignet og eliminert andre faktorer som generelt mistenkes å påvirke demens: risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, arvelig belastning, infarkthistorikk, utdanningsnivå, kjønn, yrke og om personene har vært bosatt på landet eller i en by. Den positive effekten av tospråklighet er like stor, uansett øvrige faktorer!

Tospråklighet er det mentale motstykket til svømming

En studie som er gjort i Ghent i Belgia, tyder på at det er vekslingen mellom to språk som gir hjernen den nyttige treningen. Akkurat som når du svømmer og bruker hele kroppen, bruker du hele hjernen når du veksler mellom og holder fra hverandre to språk. Du veksler mellom ulike lyder, ord, begreper, grammatikk og sosiale normer, og samtidig som du bruker det ene oppsettet, må du unngå det andre. Alt dette holder hjernen i form. Tospråklighet er til og med bedre trening for hjernen enn konstruerte hjernetreningsprogrammer, siden det konstant utfordrer hjernens grå celler og forhindrer dem fra å bli degenerert. Forskning peker mot at flerspråklighet til og med påvirker demens mer enn de medisinene som er tilgjengelige på markedet i dag.

Gode nyheter!

Mange forskere hevder at du vil få en merkbart positiv effekt også når du lærer deg et nytt språk i voksen alder. Så ikke nok med at språk er morsomt og nyttig – du trimmer hjernen og holder deg ung lenger. En ganske god grunn til å seg et nytt språk så fort som mulig!

Siste blogginnlegg