Hemmeligheten bak simultantolkenes forunderlige hjernekapasitet

Alle vi amatører som av ulike grunner har måttet tolke på slektsstevner eller restaurantbesøk i utlandet, vet meget godt at det er vanskelig – ja, faktisk utrolig vanskelig! Oppgaven er på grensen til det umulige, og man ender gjerne opp med å ønske seg en superhjerne.

Eksperter har prøvd å få datamaskiner til å utføre den samme oppgaven som simultantolkene, altså å overføre tale fra ett språk til et annet i sanntid, men ikke engang verdens kraftigste datamaskiner har fått det til. Allikevel gjør menneskelige simultantolker dette med den største selvfølge, hver eneste dag.

Publisert 13.12.2015

Simultant = samtidig

Hjerneforskere har begynt å interessere seg for hvordan simultantolker kan håndtere språk og informasjon slik de gjør: En simultantolk lytter til taleren, bearbeider informasjonen, omformulerer den til målspråket og gjenforteller den. Og alt dette gjør de mens de fortsetter å lytte, bearbeide, omformulere og gjenfortelle neste del. De gjør altså alt samtidig! Hvordan er det i det hele tatt mulig?

Nucleus caudatus er dirigenten

Selv om det gjenstår mye arbeid før forskerne fullt ut forstår hva som foregår i simultantolkens hjerne, begynner det å bli klart at det ikke er snakk om noen enkelt evne eller enkelt del av hjernen som muliggjør dette. Det er snarere slik at et bestemt område i hjernen, nærmere bestemt  nucleus caudatus, som er en del av basalgangliene, fungerer som en sambandssentral eller "dirigent". Hos simultantolkene er nucleus caudatus en svært god lagspiller som samarbeider med de forskjellige hjernefunksjonene slik at alle tolkeoppgavene kan utføres samtidig.

Mange forskjellige ferdigheter

Simultantolkene trenger selvsagt også flere andre ferdigheter: I tillegg til gode språkkunnskaper må de kunne takle stress, lære fort, ha god selvkontroll og god assosiasjonsevne og dessuten tenke fort. Simultantolking er en stor belastning på hjernen siden tolken både er mottaker av informasjonen som skal bearbeides, og en leverandør som skal produsere og formidle informasjon. Simultantolkene jobber derfor vanligvis i par og bytter på å tolke, ofte hver halvtime.

I tillegg til høye krav til kunnskap om forskjellige emner er det også mange andre utfordringer, som dialekter, talehastighet osv. Forskjeller mellom kilde- og målspråket kan også skape problemer. Et eksempel på dette er forskjeller i ordstillingen. I tysk er det for eksempel ganske vanlig at nektelsen, nicht, kommer til slutt i setningen. Ved tolking til et språk med motsatt ordstilling, må simultantolken i mange tilfeller begynne på setningen uten å vite om det kommer et nicht til slutt eller ikke. Dette krever en stor grad av rutine, profesjonalitet og problemløsingsevne.

Tolking og kryssordløsning – samtidig

Mange simultantolker kan fortelle om hvordan de, mens de tolker, prøver å "glemme" seg selv for å unngå å bli forstyrret av seg selv. For eksempel hører de ikke på hva de selv sier, siden de er nødt til å konsentrere seg om å bearbeide den nye informasjonen de hører. Det finnes visstnok simultantolker som er så flinke til å la hver ferdighet arbeide for seg mens de tolker, at de kan løse kryssord samtidig. Forskning på nucleus caudatus viser også at jo mer vant med og jo flinkere vil blir til en oppgave som krever en stor grad av samordning, desto mindre samordning krever den.

Et yrke til glede for oss alle

Selv om det gjenstår mye forskning på hjernen, hjernekapasitet og hjernefunksjonalitet, er det hevet over enhver tvil at simultantolking krever et helt spesielt sett med ferdigheter og evner. Det er dessuten fantastisk at noen som innehar disse ferdighetene, har gjort det til sitt levebrød hvordan skulle vi andre ha klart oss.

Siste blogginnlegg