Flerspråklighet gjør deg smartere, friskere og mer attraktiv

Det har i lang tid vært kjent at flerspråklighet gir mange fordeler. De positive effektene vises allerede fra barndommen og hele veien gjennom livet.

Publisert 08.04.2015

Bedre arbeidsminne og større fleksibilitet

Fordelene ved flerspråklighet vises allerede hos barn: Flerspråklige barn har lettere for å håndtere distraksjoner og fokusere på ulike ting samtidig, og dette gir bedre resultater ved kreative utfordringer som problemløsning eller matematiske oppgaver. Det har også vist seg at flerspråklige barns arbeidsminne er bedre, som betyr at de har lettere for å huske ulike opplysninger i den tiden de arbeider med å løse oppgavene.

Språkinnlæring = effektiv hjernegym

Forskere fra Lunds universitet sammenlignet for noen år siden studenter fra forsvarets tolkeutdannelse, som lærer seg et nytt språk på tretten måneder, med teknikkstudenter fra Umeå universitet. Ved hjelp av MR-undersøkelser kunne forskerne vise at etter tre måneders studier hadde det ikke skjedd noen forandringer i hjernen hos teknikkstudentene, mens hos språkstudentene ble det oppdaget vekst ikke bare i hjernens cortex, der intellektet og det abstrakte språket finnes, men også i hippocampus, som styrer innlæring av nye ting. Det antas at denne utviklingen holder språkstudentenes hjerner friskere og mer oppmerksomme senere i livet. 

En frisk hjerne – lenger  

Ved sammenligninger mellom eldre flerspråklige pasienter med Alzheimers og enspråklige pasienter med mildere hjerneskader enn Alzheimers, har de flerspråklige pasientene vist samme kognitive evner som de enspråklige. Det betyr altså at de flerspråklige pasientenes kognitive funksjoner ble forverret i langsommere tempo. Flere ulike studier har dessuten vist at flerspråklighet også reduserer risikoen for demens.

Prikken over i-en

For et par år siden utførte en lokalavis i Stockholm en undersøkelse som viste at leserne plasserte flerspråklighet på topp 3-listen over attraktive egenskaper hos potensielle partnere. Kanskje kan faktisk språkkunnskapene også ha en gunstig effekt på jakten vår etter en livsledsager / en romantisk interesse. Om ikke annet vil utvalget i hvert fall øke jo flere vi kan kommunisere med …

Sett i gang med å trene hjernen, du også!

Hjernen er organisk og kan påvirkes gjennom hele livet. Å lære seg et nytt språk er en både morsomt og nyttig måte å holde hjernen i form på. Hvorfor ikke passe på å utvikle deg både personlig og profesjonelt ved å lære deg et nytt språk, kanskje rettet mot ditt yrkesområde?

 

Les mer om eksemplene over og andre fordeler med flerspråklighet:

http://www.businessinsider.com/language-learning-makes-for-bigger-brains-2012-10

http://spraktidningen.se/artiklar/2013/04/extra-allt-darfor-ar-flersprakiga-friskare-och-smartare

Siste blogginnlegg