Fire kategorier innenfor oversetting

Hos Semantix får vi inn mengder av ulike tekster til oversetting, og kundene våre består av alt fra privatpersoner til multinasjonale bedrifter. Oversetting kan grovinndeles i fire underkategorier: oversetting av fagtekster, oversetting av offisielle dokumenter, teksting og skjønnlitterær oversetting. Vi som arbeider som oversettere hos Semantix, oversetter først og fremst alt som havner under punkt 1 eller 2.

Publisert 23.09.2016


1. Oversetting av fagtekster

Dette er den bredeste kategorien. En fagoversetter er gjerne spesialisert innenfor ett eller flere fagområder, og tekstene kan bestå av alt fra bruksanvisninger og medisintekniske instruksjoner til kontrakter, avisartikler og avhandlinger. 

Mange fagoversettere er spesialisert på områder som for eksempel jus eller medisin. Det er ikke uvanlig at en medisinsk oversetter har bakgrunn innenfor området – kanskje hun eller han tidligere har arbeidet som helsepersonell. 

Når private bedrifter sender inn fagtekster til oversetting, kan det handle om alt fra pressemeldinger, produkttekster og programvaretekster til Internett-oversetting for store, multinasjonale nettsteder. Fra myndigheter kommer det mange dommer fra domstoler, sykemeldinger og attester (se også punkt 2). 

2. Oversetting av offisielle dokumenter

Oversetting av offisielle dokumenter gjøres av en statsautorisert translatør. I Norge er en statsautorisert translatør godkjent for oversetting av offisielle dokumenter til eller fra norsk etter bestått translatøreksamen på Norges handelshøgskole. Translatøren har et personlig stempel som oversettelsen stemples med. Det gjør det oversatte dokumentet gyldig hos for eksempel utenlandske myndigheter. Alle land har egne regler for autoriserte oversettelser og autorisasjon av oversettere, så det kan være lurt å kontrollere hvilke krav som gjelder, hvis du behøver en autorisert oversettelse

Ved oversetting av offisielle dokumenter handler det ofte om dommer, legeattester, forsikringsoppgjør eller skilsmissedokumenter, og det er vanlig at dokumentene oversettes fra et av innvandrer- eller minoritetsspråkene i Norge.

3. Teksting

En tekster oversetter ikke tekst, men tale. Teksteren oversetter alt som sies i filmer, spill, TV-serier og på TV-nyhetene. Her må oversetteren være flink til å oppsummere mye informasjon på liten plass, fordi det er svært begrenset plass til tekst – redigering av teksten er altså minst like viktig som selve oversettelsen.

4. Litterær oversetting

Til litterær oversetting regnes for eksempel oversetting av romaner, fagprosa, teatermanus og poesi. En litterær oversetter er nødt til å ha god innsikt i kildespråkets kulturelle bakgrunn og utvikling, fordi ulike typer skjønnlitterære tekster ofte inneholder kulturelle hentydninger, ordspill, slang og referanser til andre verk. Dessuten spiller rytme og stil en enda viktigere rolle i den litterære teksten, og oversettingsarbeidet kan sammenlignes mer med kunsthåndverk. Avhengig av temaet i teksten kan litterær oversetting også omfatte fagområder som krever spesialkunnskap.

Siste blogginnlegg