Finne riktig term i EUs terminologidatabase

Oversettere bruker daglig ulike typer ordlister, terminologidatabaser og andre verktøy for å få hjelp med spesialterminologi innenfor ulike områder, men faktisk er det mange andre som også kunne hatt nytte av disse verktøyene i arbeidet. Mange av oss skriver eller leser iblant saker som vi ikke er eksperter på, eller vi leser på språk som vi ikke behersker like godt som morsmålet vårt. Da kan en terminologidatabase være til god nytte.

Publisert 19.11.2015

IATE – en nyttig terminologidatabase

IATE er navnet på en stor termdatabase som er tilgjengelig for allmennheten. Forkortelsen står for InterActive Terminology for Europe, og dette er med andre ord EUs egen terminologidatabase. IATE brukes innenfor EUs egne institusjoner og organer for å sikre felles terminologi, men den er også tilgjengelig som et åpent referanseverk for alle som ønsker å bruke den.

Arbeidet med IATE ble påbegynt i 1999, og den har vært i bruk siden 2004, men utvides fortløpende med flere termer og språk. I dag er også mye tidligere materiale innlemmet i databasen, for eksempel Eurodicautom, TIS, Euterpe, Euroterms og CDCTERM.

1,4 millioner termer og 25 språk

Per i dag inneholder IATE omtrent 1,4 millioner termposter og håndterer 25 EU-språk. Den gir med andre ord tilgang til et svært omfattende materiale. Alle termer finnes ikke på alle språk ennå (og ikke på norsk siden Norge ikke er medlem av EU), men med sine 1,4 millioner termposter innenfor alle EUs fagområder er IATE uansett en svært nyttig ressurs.

Bransjer og fagområder

Det er mulig å slå opp på så vidt forskjellige termer som farmakokinetikk, sektortilpasningslån, kjernekraftsikkerhet, eiendomsverdikart og elektrolytisk dissosiasjon. Per i dag finnes følgende hovedområder:

 • politikk
 • internasjonale relasjoner
 • Den europeiske union
 • lov og rett
 • økonomi
 • handel og forretningsvirksomhet
 • finans
 • sosiale spørsmål
 • utdanning og kommunikasjon
 • vitenskap
 • bedrifter og konkurranse
 • sysselsetting og arbeid
 • transport
 • miljø
 • jordbruk, skogbruk og fiske
 • jordbruksnæring
 • produksjon, teknologi og forskning
 • energi
 • industri
 • geografi
 • internasjonale organisasjoner.

Slik ser det for eksempel ut hvis du søker på "pollutant"  i databasen:

Eu_term_2015

Til høyre på skjermen vises ikoner som indikerer pålitelighet, kilder og eventuelle kommentarer. Du kan få fram mer informasjon ved å klikke på ikonene.

Mer informasjon

Hvis du vil lese mer om IATE, finner du informasjonsbrosjyrer på forskjellige språk her.

Sammendrag

Føler du av og til at du ikke kommer på det riktige ordet på engelsk eller et annet fremmedspråk, eller hender det at du leser fagtekster på svensk eller dansk med uttrykk som du ikke kjenner til? Da kan du alltids sjekke om termen finnes i IATE – det er det store sjanser for at den gjør.

Er du interessert i flere nyttige lenker? I innlegget Hvilke språk skal jeg oversette nettstedet til? har vi samlet en rekke lenker med interessante fakta om språk, befolkningstall og avkastning på investering i oversetting av nettsteder.

 

Siste blogginnlegg