Flerspråklighet, EU-språk og språk i Europa

EU har en verdensunik språkpolitikk. Unionen har hele 24 offisielle språk som alle har samme status og verdi. Dette gjør EUs språkpolitikk helt unik. Den aller første europeiske forordningen, forordning nr. 1, inneholder en liste over de første offisielle språkene og beskriver hvordan de skal brukes.

Publisert 28.10.2015

Nye språk er lagt til etter hvert som flere land har blitt medlem av EF og senere EU. Bakgrunnen for lovgivningen om flerspråklighet er EUs status som en demokratisk organisasjon der det allerede fra begynnelsen ble vedtatt at de lokale språkene var viktige for den demokratiske prosessen. Denne prosessen er basert på følgende prinsipper:

  • kommunikasjonen mellom innbyggere og myndigheter
  • innbyggernes mulighet til å bidra til samfunnet
  • tilgangen til og forståelsen av EUs lovgivning og regelverk.

Utgangspunktet var selvsagt Europas mangefasetterte historie, men språkpolitikken har også i høyeste grad vært et aktivt valg i demokratiets tegn, ut fra en overbevisning om at flerspråklighet fører til en mer demokratisk, åpen og effektiv organisasjon.

Situasjonen i dag – 24 EU-språk

I skrivende stund har EU 24 offisielle språk. De har blitt offisielle i følgende rekkefølge, etter hvert som EF og senere EU har fått flere medlemsland:

 

Språk

Offisielt EF/EU-språk siden

nederlandsk, fransk, tysk, italiensk

1958

dansk, engelsk

1973

gresk

1981

portugisisk, spansk

1986

finsk, svensk

1995

tsjekkisk, estisk, ungarsk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk

2004

bulgarsk, irsk, rumensk

2007

kroatisk

2013

 

Hvilke språk blir offisielle?

Ifølge EUs regelverk skal hvert enkelt land spesifisere hvilke språk de vil gi offisiell status, før de blir medlem. Landene kan ombestemme seg senere hvis landets myndigheter er enige om dette. Det er altså ikke alltid slik at et land registrerer alle språkene som brukes i landet – og det er en av grunnene til at det er færre EU-språk enn det finnes europeiske språk.

EU-språk er ikke det samme som europeiske språk

At det finnes flere europeiske språk enn EU-språk, skyldes altså delvis at landene ikke alltid registrerer språkene sine som offisielle språk, men også at ikke alle europeiske land er EU-medlemmer. For eksempel er ikke Norge og Island medlemmer (selv om Island har startet søkeprosessen og Norge har nære formelle bånd til EU). Av de fem nasjonale minoritetsspråkene i Sverige er det flere som ikke tilhører de offisielle EU-språkene. Det er altså derfor bare 24 EU-språk (se listen over), men langt flere europeiske språk.

En feltveiledning til hovedspråkene i Europa

EU har publisert en utrolig fin liten tekst om de europeiske språkene. Jeg vil på det varmeste anbefale denne veiledningen der du får vite mer om de ulike språkene, språkfamiliene de tilhører og hvilket område de hører hjemme i. Det aller beste er kanskje tipsene du får, blant annet om hvilke tegn som er spesifikke for hvilke språk, slik at du ut fra en utskrift kan avgjøre hvilket språk det dreier seg om. Veiledningen viser også hvordan du skiller nært beslektede språk fra hverandre, og serverer mange morsomme fakta. Teksten heter A field guide to the main languages of Europe og er å finne her.

 

Veiledningen omfatter følgende europeiske språk: 

albansk

galisisk

maltesisk

slovakisk

armensk

georgisk

montenegrinsk

spansk

aserbajdsjansk

gresk

nederlandsk

svensk

baskisk

irsk

norsk

tsjekkisk

bosnisk

islandsk

polsk

tyrkisk

bretonsk

italiensk

portugisisk

tysk

bulgarsk 

katalansk

romani

ukrainsk

dansk 

kroatisk

rumensk

ungarsk

engelsk

latvisk

russisk

walisisk   (kymrisk)

estisk

lëtzebuergesch (luxembourgsk)

samisk

hviterussisk

finsk

litauisk

serbisk

jiddisk

fransk

makedonsk

skotsk-gælisk

 

færøysk

 

 

 

 

Videre lesing

Du kan lese mer om dette emnet både hos EU og andre organisasjoner:

Siste blogginnlegg