Hvorfor blir en oversatt tekst ofte lengre enn kildeteksten?

Hvorfor blir en oversatt tekst ofte lengre enn kildeteksten?

De fleste har vel lagt merke til at noen språk er ordrike, bruker lange ord og har en komplisert grammatikk med innfløkte konstruksjoner, mens andre er mer ordknappe og rett på sak. I forbindelse med oversetting er forholdet imidlertid et litt annet. Det er nemlig vanlig at oversettelsen blir lengre enn originalteksten på alle språk, uansett hvor ordrike eller -knappe de vanligvis er.

Publisert 21.12.2015

Hvorfor vokser teksten?

Grunnen er at når vi skriver fritt og produserer en originaltekst, har vi muligheten til å velge den beste og mest effektive uttrykksmåten og kan tilpasse stoffet til det språket vi bruker. Når teksten derimot skal oversettes, må oversetteren forholde seg til originalteksten med den ordlyden og de konstruksjoner og strukturer som sikkert var effektive på originalspråket, men som det ganske enkelt kreves flere ord for å uttrykke på et annet.

Hvilke konsekvenser får det?

Hvis teksten blir lengre, påvirker det selvsagt layouten til oversettelsen: Rammer for bildetekster og andre tekstruter blir for små, teksten flyter kanskje også over til neste side, og sideantallet vil i mange tilfeller øke.

Kan vi forhindre det, eller tilrettelegge?

Overslag: +25 %

Tekstene vokser ikke alltid, og heller ikke like mye. Det er derfor vanskelig å forutsi nøyaktig hvor lang en oversettelse kommer til å bli. Det avhenger av hvilke språk det oversettes mellom, hvordan materialet er skrevet, og hvordan layouten ser ut. En god tommelfingerregel er imidlertid å regne med en økning på rundt 25 %. Hvis det er mange korte tekstavsnitt i materialet (for eksempel tabeller), vokser teksten kanskje litt mer, men hvis det dreier seg om en lengre tekst med kapitler, blir økningen sannsynligvis litt mindre.

Maler og ekstra plass

Har du dette i bakhodet når du utarbeider originaltekstens layout, kan du sette av ekstra plass til den oversatte teksten. Det lønner seg å bruke maler og sette av litt ekstra plass til oversettelsen – da blir det enklere å justere oppsettet og "klemme inn" den oversatte teksten i samme layout.

Bestem deg på forhånd for hvordan du vil håndtere tekster som vokser

La oss si at du jobber med håndbøker. Da er det lurt å tenke gjennom hvordan du vil håndtere layouten for de forskjellige språkversjonene, på forhånd. Er det for eksempel greit at oversettelsen får flere sider og en annen sideinndeling enn originalen, og er det i så fall et maksimalt sideantall som ikke må overskrides? Hvis teksten ikke kan bli lengre eller ikke må overskride en viss begrensning, må de som jobber med layouten, få beskjed om hva de faktisk kan gjøre: Kan de redusere tegnavstanden, linjeavstanden, avstanden mellom avsnittene, størrelsen på illustrasjonene e.l.?

Tenk først!

Det er fort gjort å henge seg opp i at layouten til den opprinnelige teksten skal bli finest mulig, men det lønner seg å i tillegg planlegge for oversetting, eventuelle oppdateringer av teksten og andre endringer. Det kan være mye å hente på å prøve å lage dokumentet i et format og med en mal som fungerer for alle språkversjoner bedriften eller organisasjonen skal lage.

Eksempler på konkrete tiltak

  • Sørg for at hele teksten er én helhet. Lenk sammen tekstruter som hører sammen, slik at teksten kan flyte over i neste rute når den vokser.
  • Ikke legg inn tabulatorer eller linjeskift (verken myke eller harde) midt i setninger siden de som oftest ikke bør være på samme sted i oversettelsene.
  • Legg derimot inn harde mellomrom mellom tall og måleenheter, slik at de ikke splittes opp når linjeinndelingen endres.
  • For tekster som ligger i separate tekstruter, for eksempel bildetekster, bør du sørge for at rutene har plass til en økning på rundt 25 %.
  • Tenk gjennom på forhånd hvordan du vil håndtere språkversjoner som blir lengre enn originalen, og gi instruksjoner for dette til medarbeideren eller leverandøren som gjør layoutarbeidet.

Med litt planlegging og kunnskap om hvordan det fungerer og hva som kan gjøres, er ingenting umulig!

Bestill oversetting

Siste blogginnlegg