Emoji – det globale språket

Emoji – det globale språket

Visste du at smileyen :-) er over tretti år gammel? Slektningen emoji er ikke like gammel, men brukes stadig mer, noe som antakeligvis henger sammen med smarttelefonens utbredelse. Begge har de en viktig funksjon siden de gjengir tonefall og ansiktsuttrykk, noe som ellers ikke kommer fram i tekstmeldinger. Men spørsmålet er om de har gått fra å komplettere det vanlige språket til å bli et helt eget språk.

Publisert 29.11.2015

Nyord i 2014

Emojien ble allment kjent på begynnelsen av 2010-tallet da det var svært mange som tok i bruk smarttelefonen. Emoji kom dessuten på tredjeplass på listen over årets ord i 2014 (Språkrådet har samarbeidet om lista med Uni Research Computing). Ordet kommer opprinnelig fra japansk, og har kommet inn i norsk via engelsk. På japansk er det en sammensetning av 絵 (e) bilde og 文字 (moji) tegn, bokstav.

Smileyen er et 80-tallsbarn og emojien ble født på 90-tallet

Det var professor Scott Fahlmann som fant opp smileyen i 1982. I et brev skriver Fahlman følgende: "Jeg foreslår at den følgende tegnsekvensen brukes for å markere en spøk :-)" Smileyene bredte om seg, utviklet seg, ble flere og banet etter hvert vei for emojiene.

De første emoji-symbolene ble til i Japan mot slutten av 1990-tallet for å skape mer følelser i tekstmeldingene og på japansk vis gjøre dem litt "søtere". Siden den tid har de spredt seg, ikke bare til andre mobiloperatører i Japan, men til resten av verden og inn på Internett. Mange av symbolene er i dag til og med tatt inn i Unicode-standarden.

Et globalt språk?

Det foreligger så langt ingen forskning som viser hvor likt vi bruker emoji-symbolene i forskjellige deler av verden, men den raske utbredelsen peker i retning av at det har blitt et relativt allment akseptert symbolspråk. Det finnes riktignok symboler som er direkte knyttet til bestemte kulturer og fenomener (for eksempel er Edvard Munch en av de få som har fått sin egen emoji, Emoji_skriet(U+1F631), men det store flertallet av emojier er universelle symboler som spiller på allmenne følelser.

Det er til og med en emoji tracker på Internett som viser hvordan emojier brukes på Twitter akkurat nå, hvilke og hvor mange – og mange er det! 
Se selv på www.emojitracker.com.

Dagsaktuelle symboler for alle

I dag har vi i overkant av 800 emojier å velge mellom, noe de fleste av oss gjør, og ikke bare i tekstmeldinger på mobil. Det finnes eksempler på hele fortellinger som er skrevet med emojier, tekster som er oversatt til emojispråket, historiske kunstverk gjengitt med emojier og ny kunst skapt ved hjelp av emojier, og det kommer en konstant strøm av ønsker om flere symboler. Blant annet har det i lang tid kommet ønsker om at emojiene skal bli mer inkluderende og representere et bredere lag av befolkningen med hensyn til familiestrukturer, aktiviteter, hudfarge og kulturelle uttrykk. Unicode regner med å komme med neste oppdatering i midten av 2015.

Hvis faget ditt er sikkerhetsutstyr og du skal oversette bruksanvisningene dine, er det neppe hensiktsmessig å gjøre som Fred Beneson da han oversatte hele Herman Melvilles Moby Dick til emojispråket. Brukt på den rette måten kan imidlertid symboler og ikoner spille en viktig rolle i informasjonen som skal oversettes. Se bare hvor langt den store svenske møbelkjeden vi alle kjenner, har kommet med å innføre sitt symbolspråk – det forutsetter imidlertid grundig planlegging og mye tankevirksomhet. 

Tips

Synnöve MT.
Synnöve MT. Tidligere Services Specialist

Synnöve har jobbet nesten hele sitt yrkesaktive liv innen språkbransjen og har vært involvert på de fleste kanter. Hun jobbet senest som tjenestespesialist for våre oversettingstjenester.  

Kategorier

Siste blogginnlegg