Planlegg det digitale utstillingsvinduet

Stadig flere av oss bruker Internett til å lete etter informasjon. Iblant søker vi etter konkret informasjon, andre ganger surfer vi bare rundt etter innfallsmetoden. Uansett hvordan de kommer seg dit, er det imidlertid viktig å gi et best mulig inntrykk når potensielle kunder besøker nettstedet vårt.

Publisert 02.10.2015

Hva du bør tenke på

I innlegget Smarte tips til deg som skal lage et nettsted skrev jeg om hva det kan være viktig å tenke på når du har bestemt deg for å lage et nettsted. Det handler om hva slags informasjon du vil nå ut med, men også om hva målgruppen din leter etter – både for at de faktisk skal havne på nettopp ditt nettsted og for å fange interessen deres, slik at de blir værende der. Hva slags informasjon og funksjonalitet som finnes på nettstedet, er med andre ord viktig. Men det er også andre ting du bør tenke gjennom.

Lett tilgjengelige språkversjoner

Det er viktig å bestemme hvilke språk som trengs, i en tidlig fase (se Smarte tips til deg som skal lage et nettsted), og det er også viktig å tenke over hvordan brukerne finner og navigerer til de ulike språkversjonene på nettstedet. Avhengig av målgruppen kan det være av stor betydning om de besøkende velger språkversjon ved å klikke på et flagg eller på navnet på et språk eller land. Flagg eller navn på land indikerer en geografisk avgrensning, noe som kan være helt riktig hvis lokal informasjon bare skal gjelde for ett land (lokalt tilgjengelige produkter, lokale kontaktopplysninger osv.). Men hvis språket derimot er det viktige, vil et flagg eller et landsnavn heller utgjøre en begrensning. Det finnes for eksempel ingen flagg som tydelig inkluderer alle som snakker arabisk, eller alle som snakker spansk. Noen språk er heller ikke knyttet til noe eget land, for eksempel kurdisk eller tradisjonell kinesisk. Tenk gjennom hvordan dere best kan nå målgruppene, og hvordan disse oppfatter utformingen, slik at dere appellerer til så mange som mulig.

Det er også viktig å tenke gjennom hvordan språkversjonene for nettstedet vises – for eksempel ved at det aktive vinduet bytter språk, eller ved at et nytt vindu åpnes. Her er det fornuftig å ta utgangspunkt i hvilke tekniske forutsetninger som finnes, og hva som passer best for målgruppen.

Uansett hva du velger, er det viktig å gjøre det enkelt og tydelig for den som kommer til nettstedet og ønsker å navigere videre til andre språk- eller landsversjoner. Forsøk å sette deg inn i hvordan brukerne tenker når de klikker seg rundt. Et nettsted der det er lett å navigere, oppleves gjerne også som et godt nettsted.

Visuell kulturell tilpasning

Utseendet er også svært viktig for hvordan et nettsted oppleves. Her må du være bevisst på at ulike land og kulturer kan ha forskjellige oppfatninger av hva som er pent, effektivt, tillitvekkende og informativt.

Estetikken i ulike kulturer påvirker mange aspekter ved nettstedet: farger, symboler, bildemateriale, plassering av menyer, leseretning, forholdet mellom mengden av tekst og bilder osv. Det er ikke gitt at du må lage ulike oppsett for ulike språk, men du bør undersøke hvordan det påvirker målgruppene i de markedene dere henvender dere til. Målet må være å ta en velbegrunnet avgjørelse som vil fungere best mulig for din bedrift.

Det er for eksempel lurt å starte med å se på andre nettsteder fra de landene eller geografiske områdene du ønsker å henvende deg til. Tenk over hvordan din egen grafiske profil vil passe inn. Hvis du har mulighet, kan du snakke med og få tilbakemeldinger fra lokale representanter eller den lokale salgsorganisasjonen. Kontakt gjerne et erfarent oversettingsbyrå eller en språktjenestebedrift. I bransjen har vi bred erfaring og et stort internasjonalt nettverk som kan stå til tjeneste. Det er viktig å skaffe seg et best mulig grunnlag for å bestemme hva du vil gjøre, ut fra nettopp din situasjon.

Lokal informasjon

De fleste nettbrukere forventer å finne både generelle opplysninger og spesifikk, lokal informasjon på et nettsted, men det er ikke alltid riktig vei å gå. Du må bestemme hva slags informasjon som skal være felles for alle språkversjoner, og hva som skal være spesifikt for de lokale versjonene. Det kan også være nødvendig å ha med informasjon som er helt forskjellig fra språkversjon til språkversjon.

Eksempel på allmenngyldig informasjon kan være bedrifts- eller organisasjonsinformasjon. Også historikk, visjon, tjeneste- eller produkttilbud kan være likt for alle språkversjonene, mens lokal informasjon kan være kontaktopplysninger, åpningstider, lokale prosjekter eller liknende.

Søkeordoptimering

Bruk gjerne tid på SEO (søkeordoptimering) når du bygger opp et nettsted. SEO handler om å plassere riktig tekst på riktig måte, slik at en søkemotor (for eksempel Bing eller Google) kan generere en liste over nettsteder basert på hvor relevante de er for brukeren. Som bedrift har dere sikkert tanker om når dere ønsker å bli "googlet" og funnet – dette kan SEO hjelpe dere med.

Når det gjelder SEO, kommer du ganske langt med vanlige skriveregler og god struktur på tekstene du legger ut på Internett. Det kan imidlertid lønne seg å kontakte en profesjonell søkeordspesialist for å få hjelp til å finne riktig nivå, særlig fordi reglene gjerne endres over tid og dessuten er avhengig av land og språk.

Videre lesning
Jeg har tidligere skrevet om internasjonaliseringlokalisering og globalisering. Vi har også publisert innlegg om farger som kan gi ulike assosiasjoner i ulike deler av verden.

Siste blogginnlegg