Et innblikk i de siste 25 årene av språktjenestebransjen, kollegaen vår Karin Calderon forteller

Et innblikk i de siste 25 årene av språktjenestebransjen, kollegaen vår Karin Calderon forteller

Karin Calderon er en av de ansatte i Semantix som har vært i bransjen lenge, og som har sett den utviklingen som har vært. I dag arbeider Karin i innkjøpsavdelingen, og vi ba henne fortelle litt om veien dit og de forandringene hun ser har skjedd i løpet av disse årene.

Publisert 11.01.2016

Begynte i språkseksjonen ved Statens invandrarverk i Sverige

– For drøyt 25 år siden begynte jeg å jobbe i språkseksjonen ved Statens invandrarverk. Språkseksjonen ble deretter til Eqvator, og Eqvator inngår nå i Semantix. Mye har forandret seg i løpet av årene mine i bransjen – og mye forandres fortsatt – noe som selvsagt til en viss grad både er på godt og vondt. Mest på godt, synes jeg, og jeg tror de aller fleste i bransjen er enig med meg.

Ny teknologi har ført til utvikling

– Det har selvsagt vært en enorm teknologisk utvikling siden jeg begynte i språkseksjonen. Bestillingene fra kunder kom da inn med post eller kanskje faks. Vi skrev ut alle ordresedler for hånd i tre eksemplarer med karbonpapir mellom og sendte deretter ut oppdragene til oversetterne med vanlig sneglepost eller faks. Oppdragene kom deretter i retur på samme måte, ble tatt imot og stemplet for hånd og deretter sendt tilbake til kunden på samme måte som de kom til oss. Når leveransen var klar, skrev vi ut fakturaen til kunden på skrivemaskin og sendte den i posten til faktureringsadressen.

Som dere sikkert skjønner har vi ved hjelp av teknologien blant annet kunnet korte ned leveringstidene og økt sikkerheten. Det er i dag faktisk vanskelig å tenke seg at en del oversettere hadde motforestillinger mot å skulle gi opp skrivemaskinen for å gå over til å jobbe med datamaskin – men slik var det. I dag er det knapt noen som kunne tenke seg å gå tilbake. Nå kan man jo enkelt endre og redigere tekstene og raskt overføre krypterte filer på en enkel og sikker måte.

Forandringer i bransjen

– Når det gjelder de språkene vi jobber med, er jeg faktisk litt overrasket over at det ikke har vært større forandringer. Hvis vi ser på en ti på topp-liste, ser den omtrent lik ut som for 25 år siden. Noen av språkene har riktignok byttet plass seg imellom, men det er stort sett de samme språkene som topper listen nå som da.

De mest tydelige bransjeendringene, slik jeg ser det, er blant annet den økte konkurransen, stadig flere anbud, det faktum at de litt større språkforetakene i dag har et bredere tjenestetilbud enn tidligere, og at byråer jobber mye mer internasjonalt, både når det gjelder å knytte til seg kunder og å rekruttere oversettere.

Aldri angret på valget

– Jeg har aldri angret på at jeg begynte å jobbe i språkseksjonen. Jeg har fått følge utviklingen i bransjen og i selskapet vårt, jeg har mange hyggelige kundekontakter, og jeg er så heldig at jeg får treffe mange hyggelige kollegaer, oversettere, tolker og andre samarbeidspartnere. Det å jobbe i et selskap og i en bransje som stadig utvikler seg, er svært stimulerende og noe jeg varmt kan anbefale.

Siste blogginnlegg