Britisk eller amerikansk? Eller kanskje internasjonalt?

Et av de vanligste spørsmålene prosjektlederne våre stiller deg som bestiller en oversettelse, er:

Vil du ha britisk eller amerikansk engelsk?

Noen ganger får vi et raskt og greit svar hvis det ikke er noen tvil om hvor den ferdige teksten skal brukes: "Amerikansk! Vi skal på messe i Houston med disse brosjyrene."

Publisert 12.12.2016

Andre ganger er det vanskeligere, ettersom målgruppen ikke bare består av lesere på ett enkelt geografisk sted, men av flere lesere litt her og der i verden … og kanskje ikke en homogen målgruppe med engelsk som morsmål, men en målgruppe med personer i forskjellig alder, på mange steder i verden med engelsk som andre- eller til og med tredjespråk.

Hvorfor spiller språkvarianten noen rolle?

Vi stiller ikke spørsmålet bare for å være språkpetimetre, men fordi informasjonen hjelper oss med å levere et bedre produkt. Engelsk er engelsk, men avhengig av hvilken type tekst vi hjelper deg med å lokalisere (f.eks. brosjyre, nettside, reklametekst, håndbok) og avhengig av fagområde, kan versjonen av engelsk påvirke hvordan leserne oppfatter teksten og dermed også produktet. Noen ganger spiller det en stor rolle, andre ganger mindre, men jo mer bevisst og informert både du som bestiller og vi som oversettere er, desto bedre er det for sluttresultatet.

Som nordmenn tenker vi kanskje i første omgang på forskjellene i uttale mellom britisk og amerikansk engelsk, og at de ikke alltid staver tingene likt, men det er mer å ta hensyn til enn som så. For det første finnes det mange flere varianter av engelsk enn bare disse to, som canadisk, sørafrikansk, indisk, australsk osv. Er det sånn at dere først og fremst vil ha oversatt materiale som skal brukes på New Zealand, blir tekstene best om vi får vite det og kan bruke en newzealandsk oversetter.

Lingua franca eller ikke?

Med den økende globaliseringen øker imidlertid også behovet for engelske oversettelser som skal fungere for mange ulike grupper verden over og der lesernes engelskkunnskaper varierer. I den situasjonen bør du vurdere å få teksten oversatt til flere strategiske lokale språk. Med størst sannsynlighet får man da mer fornøyde kunder, større sannsynlighet for salg, færre misforståelser osv. – selvsagt avhengig av hva formålet med teksten er.

Internasjonal engelsk?

Det er ikke alltid mulig å oversette til alle lokale språk, og noen ganger har du som kunde behov for en engelsk oversettelse som fungerer så bra som mulig for så mange som mulig, uavhengig av lesernes bosted og varierende språkkunnskaper. Du trenger helt enkelt en slags internasjonal engelsk versjon som ikke skaper misforståelse på grunn av lokale ordvalg og altfor komplisert språk. Dette er selvsagt noe vi kan hjelpe til med. Det viktige er at vi får vite dette, slik at vi kan velge en oversetter som kan produsere den typen internasjonal engelsk.

Fortsatt i tvil? Vi deler gjerne kunnskapen og erfaringen vår med deg!

Lurer du på noe om dette med engelsk versjon og om man kan klare seg med engelsk eller bør overveie andre lokale språk i tillegg, er det bare å ta kontakt med oss! Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med å ta de valgene som er riktige for deg og din tekst.

Siste blogginnlegg