Tre viktige råd: Hvordan kan jeg som oppdragsgiver bidra til at oversettelsen blir så god som mulig?

Her er de tre viktigste rådene våre for hvordan du kan bidra til at resultatet blir best mulig når du bestiller en oversettelse.

Det er bare du som bestiller en oversettelse, som vet nøyaktig hva slags oversettelse du trenger. Når du som kunde deltar i de ulike fasene av arbeidet, blir resultatet bedre og vi kan oppdage eventuelle misforståelser eller avvik i bestillingen på et tidlig tidspunkt.

Publisert 12.11.2015

Allerede i forespørselen har du oppgitt mye verdifull bakgrunnsinformasjon. Her er de tre viktigste rådene for hvordan du kan bidra etter at oversetteren har startet arbeidet.

1. Vær tilgjengelig og svar på spørsmål

Hvis fagområdet for teksten tilhører din hverdag, har du verdifulle kunnskaper som ikke alltid er like selvfølgelige for oversetteren. Kanskje dere bruker en bestemt terminologi i bedriften, arbeider innenfor et smalt og innovativt fagfelt eller har retningslinjer for hvilken stil og tone som skal brukes i det skriftlige materialet deres? Vær åpen for å svare på spørsmål mens oversettingsarbeidet pågår, eller henvis til en kollega som kjenner  prosjektet godt. Det gjør det mye enklere for oversetteren, og det vil gi et resultat som begge parter blir fornøyd med.

2. Kontroller oversettelsen

Kontroller oversettelsen så snart du mottar den. Hvis det er behov for justeringer, er det viktig at de gjøres så snart som mulig, mens oversetteren fremdeles har materialet friskt i minne. Da slipper du å vente på at oversetteren skal lese seg opp på materialet på nytt.

3. Gi tilbakemelding

Gi alltid tilbakemeldinger til kontaktpersonen din. Før neste prosjekt er det viktig å vite hva som fungerte godt, og hva som kan bli bedre.

En god oversettelse er resultatet av et godt samarbeid mellom oversetter og oppdragsgiver – det er bare du som vet nøyaktig hva slags oversettelse du trenger. Vi hjelper deg på veien dit!

Innlegget er basert på e-boken vår Håndbok i kjøp av oversettingstjenester.

Siste blogginnlegg