Oversettelse av årsrapport til mer enn 170 språk

  • Over 50 års erfaring som oversettelsesbyrå

  • Morsmålsoversettere med fagkompetanse på emnet som skal oversettes

  • Presis regnskapsterminologi, erfarne oversettere og fleksible leveringsrutiner

  • Høy kundetilfredshet

Ring oss på 02510  for et umiddelbart tilbud, eller fyll inn kontaktskjemaet, så tar vi kontakt så snart som mulig. 

Et enormt nettverk av dyktige oversettere med bransjekjennskap

Våre oversettere har spesialiseringer innen en rekke fagområder som jus, økonomi, IT, teknisk og markedsføring.

Tillit, konfidensialitet og fleksibilitet

Kvalitetskontroll utført av din prosjektleder sikrer språklig nøyaktighet og korrekte tall. Taushetsplikten er en selvfølge og er nedfelt i avtaler. Til stede og på kort varsel. 

Lang erfaring som oversetter av årsrapport

Vi oversetter hvert år årsrapporter og kvartalsrapporter, samt styrets beretninger for nærmere 100 ulike selskaper.

Hvorfor skal du bruke oversettelsesbyrå?

Du bør bruke et byrå for oversetting for å få oversettelsene gjort av lingvister som tenker språk hele dagen. De er flinke i språk takket være språkutdanning og årelang erfaring som språkrøktere. Det får selskapet ditt til å fremstå som profesjonelt, enten vi språkvasker tekster dere selv har skrevet internt, eller vi oversetter og sørger for at dere kommuniserer med omverdenen på en profesjonell måte. Du får din årsrapport, med din foretrukne terminologi, innen din fastsatte frist, oversatt av en fagoversetter med riktig fagkompetanse. Og er det ikke det alt handler om? 

Vil du ha et godt tilbud på oversettelse av årsrapport?

Legg igjen kontaktinformasjonen din i skjemaet under, så kontakter vi deg med en konkurransedyktig pris på ditt oversettelsesprosjekt. Du kan også ringe oss på 02510  for et umiddelbart tilbud.